SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

Generelle virksomhedsoplysninger

Juridisk navn: I.C.O.N. DENMARK ApS

CVR-nr: 36482397

Adresse: Jernet 33A, 6000 Kolding, Danmark

E-mailadresse: shop@iconproducts.dk

Telefonnummer: 31333410

 

Indgåelse af aftale om køb

Når du bestiller en vare online på iconproducts.dk, sender vi dig efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. De oplysninger, der gives af kunden i forbindelse med afgivelse af en ordre, anvendes i forhold til opkrævning af betaling samt forsendelse af varen.

 

Accept af elektronisk kommunikation

Ved online køb i I.C.O.N DENMARK ApS webshop accepteres det, at kommunikation og meddelelser kan fremsendes til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.

 

Priser

Alle priser på iconproducts.dk er inkl. moms.

 

Betalingsbetingelser

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af de kreditkort, der er beskrevet under "Om betalingskort". Betalingen for ordren trækkes først på den oplyste konto, efter vi har afsendt varen.

Alle kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol, og I.C.O.N. DENMARK ApS forbeholder sig retten til at forsinke en ordre, hvis det vurderes, at yderligere sikkerhedskontrol er nødvendig.

 

Levering

Vi sender pakker med GLS. Vælger du pakkeshop, så kommer pakken til den pakkeshop der ligger nærmest den indtastede adresse. Du vil modtage en mail fra GLS med information omkring levering. Det er derfor vigtigt du indtaster korrekt mailadresse samt mobilnummer.

 

Levering uden for Danmark

Det er ikke muligt at få leveret uden for Danmark.

 

Fortrydelsesret ved online køb

Køber har 14 dages returret på varer købt på iconproducts.dk, regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager produktet. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften, udløber fristen for at returnere produktet på den følgende hverdag.
Består ordren af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kunden får det sidste parti, eller den sidste del er kunden i fysisk besiddelse.

Det skal inden 14 dage fra modtagelse af ordren meddeles I.C.O.N DENMARK ApS, at køber ønsker at fortryde sit køb ved at benytte medsendte fortrydelsesformular. I denne meddelelse skal kunden gøre I.C.O.N DENMARK ApS tydeligt opmærksom på, at fortrydelsesretten ønskes at blive udnyttet.
Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give I.C.O.N DENMARK ApS tydelig meddelelse herom.

 

Returnering

Kunden skal sende sin ordre retur til I.C.O.N DENMARK ApS uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter at have meddelt os om fortrydelse af købet. Hvis et køb fortrydes, skal varen forsvarligt emballeret sendes til I.C.O.N. DENMARK ApS. Returfragten betaler kunden selv. Kunden bærer risikoen for varen indtil tidspunktet for varens levering til I.C.O.N DENMARK ApS.

Manglende originalemballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, hvorfor det anbefales at varen returneres i original emballage. Således sikres det, at det fulde beløb kan returneres til kunden.

 

 

Varens stand, når den sendes retur

Kunden hæfter for varens værdi hvis varens plombering er brudt og/eller hvis emballagen har tydelige spor af forkert opbevaring.  

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis kunden fortryder sit køb, får denne det betalte beløb tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra denne uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelsen om fortrydelse af købet. I.C.O.N DENMARK ApS gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, der blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre kunden inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Ved fortrydelse af købet skal varen sendes retur til: I.C.O.N. DENMARK ApS, Haderslevvej 17, 6000 Kolding. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af I.C.O.N DENMARK ApS eller I.C.O.N DENMARK ApS leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser I.C.O.N DENMARK ApS mulighed for at levere. I.C.O.N DENMARK ApS har i tilfælde af force majeure valget mellem at ophæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. I.C.O.N DENMARK ApS er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

 

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når en person handler hos I.C.O.N DENMARK ApS som forbruger, har denne 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at kunden enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadesforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter at have opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer I.C.O.N DENMARK ApS kundens (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk at få en kvittering for afsendelse, så I.C.O.N DENMARK ApS kan tilbagebetale fragtomkostningerne.

Varen skal sendes til: I.C.O.N DENMARK ApS, Haderslevvej 17, 6000 Kolding

Når varen returneres, bedes kunden beskrive årsagen til reklamationen så detaljeret som muligt.

 

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er I.C.O.N DENMARK ApS ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

 

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du som forbruger vil klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos I.C.O.N DENMARK ApS, kan du kontakte I.C.O.N DENMARK ApS på shop@iconproducts.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan der indgives en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg www.nævneneshus.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du som forbruger angive vores e-mail adresse: shop@iconproducts.dk

 

Forbehold

I.C.O.N DENMARK ApS tager forbehold for afvigende farvegengivelse på produktbilleder. I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

 

Prisfejl

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

 

Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

 

Persondatapolitik

 

Webshop:

For at kunne indgå en aftale med I.C.O.N DENMARK ApS, har vi brug for følgende oplysninger om kunden: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af kundens personoplysninger med det formål at kunne levere varen til denne.

Personoplysningerne registreres hos I.C.O.N DENMARK ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundens oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige er I.C.O.N DENMARK ApS.

Som registreret hos v har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen samt ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: shop@iconproducts.dk

 

Nyhedsmail:

Vi går højt op i at beskytte vores besøgende og kunders data – på samme tid vil vi gerne give den bedste oplevelse, når kunden besøger vores hjemmeside eller tilmelder sig vores nyhedsmail, så derfor har vi brug for kontaktinformationer.

Personoplysningerne registreres hos I.C.O.N DENMARK ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kunder kan til enhver tid afmelde modtagelse af nyhedsmails her: shop@iconproducts.dk

Handelsbetingelserne er senest opdateret 07.04.2020

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

I.C.O.N DENMARK ApS
Att. Retur og reklamationer
Haderslevvej 17
6000 Kolding
Mail: shop@iconproducts.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med mit køb af følgende varer/tjenesteydelser:

Ordrenummer:__________________________________________________________________________Bestilt den: ________________________________Modtaget den: _________________________________ Navn:_________________________________________________________________________________ Adresse:_______________________________________________________________________________ Underskrift (kunden):______________________________________Dato:___________________________

Følg venligst disse trin, såfremt du ønsker at returnere nogle varer:

  1. Afkryds returårsag ud for din returvare i skemaet nedenfor

  2. Vedlæg returformularen sammen med returvaren i pakken

  3. Sæt den medfølgende returlabel på ydersiden af pakken

  4. Returner pakken (returfragten betales af kunden selv)

Returårsag:

□ Jeg har ombestemt mig
□ Varen er ikke som forventet
□ Jeg har modtaget forkert vare
□ Der er fejl på varen
□ Varen er blevet beskadiget under transporten

Anmodning:

□ Jeg ønsker varen ombyttet til:_____________________________________________________________ □ Jeg ønsker pengene retur
□ Reklamation

Bemærk: varen skal være forsvarligt emballeret.